Bekijk het laatste project, net gelanceerd: Belgian Beers UK

WordPress.com themes

“WordPress.com themes” is de locatie waar je heel eenvoudig thema’s van WordPress.com kan downloaden om deze nadien ook te gebruiken op WordPress.org.

Normaal gezien kan je een wordpress.com thema enkel downloaden via SVN, wat voor vele mensen te vergaand is. Via “WordPress.com themes” kunnen ze nu wel eenvoudig hun eigen thema downloaden om dat te blijven gebruiken.